เกี่ยวกับเราห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ทีไอที เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส

ได้ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550  

โดย คุณสุจิรา ลิ้มวิวัฒน์กุล และ คุณอาทิตย์ เจริญศิลป์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ทีไอที เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส หนึ่งในผู้ให้บริการติดตั้งงานระบบท่อปรับอากาศ(AIR DUCT SYSTEM) งานระบบท่อระบายอากาศ (EXHAUST SYSTEM)งานระบบท่อดูดเศษวัสดุ-ฝุ่น-ผง (DUST COLLECTOR SYSTEM) งานระบบท่อดูดกลิ่น (ACTIVATED CARBON & WET SCRUBBER) ระบบท่อดูดกลิ่นในครัว (KICTHEN HOOD) และระบบงานหุ้มฉนวน (INSULATION SYSTEM) เช่น หุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน- ท่อน้ำเย็น หุ้มฉนวนถังน้ำร้อน-ถังน้ำเย็น รวมทั้งงานหุ้มแจ็คเก๊ต (JACKING) ด้วยวัสดุ อลูมิเนียม,สังกะสี และสแตนเลส โดยใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน เช่น สังกะสี อลูมิเนียม สแตนเลส ฉนวนใยแก้ว ฉนวนยางดำ ฯลฯ

เพราะด้วยประสบการณ์การทำงานจริงกว่า 25 ปี ของคุณอาทิตย์ เจริญศิลป์ ที่มุ่งเน้น และมุ่งมั่นพัฒนางานให้ได้คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งให้คำปรึกษา และออกแบบ-คำนวณขนาดของท่อ และแรงลมที่ต้องใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของลูกค้า จากผลงานของเราที่ผ่านมาในปี 2550-2553(ปัจจุบัน) ทำให้เรา เอ.ทีไอที ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าบริษัท ร้านอาหาร ผับ ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำต่างๆมากมายที่ให้โอกาสกับเราเสมอมา

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน และการบริการ ให้คำปรึกษา ออกแบบ รวมทั้งให้การแก้ไข ปรับปรุง ติดตั้ง งานระบบท่อปรับอากาศ งานระบบท่อระบายอากาศ งานระบบท่อดักท์ งานระบบท่อระบายความร้อนเครื่องจักรอุตสาหกรรม และงานหุ้มฉนวนกันความร้อน-เย็น พร้อมงานแจ็คเก๊ต

หลักการดำเนินงานการให้บริการ ของเอ.ทีไอที นั้นเรายินดีให้คำปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของงานระบบท่อปรับอากาศ ท่อระบายอากาศ เช่น ปรับปรุงแก้ไขของเดิมที่มีอยู่ เพื่อลดต้นทุน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางจุด ตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด รวมทั้งการดำเนินการออกแบบให้ใหม่ การคำนวณจากแบบที่มีอยู่ ขั้นตอนการผลิตนั้นจะคำนึงถึงคุณภาพวัสดุที่ใช้ผลิตท่อ หรือ วัสดุ หุ้มฉนวนกันความร้อน-เย็นนั้นจะต้องได้มาตรฐาน มอก. เช่น สังกะสี เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ฉนวนใยแก้ว ฉนวนยางดำ ฉนวนโฟม PU เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์ Support อื่นๆ ในการติดตั้งด้วย ในส่วนของการติดตั้ง-บริการ ทีมช่างของเอ.ทีไอที ทุกๆ คนจะคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละงาน ให้ดีที่สุดและออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งการทำงานนั้นจะต้องทำครั้งเดียว ทำให้ดี

ตามปรัชญาเอ.ทีไอที เรามีความมั่นใจในศักยภาพการทำงานเป็นทีม ของทีมช่าง และการวางระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมความชำนาญและประสบการณ์ การทำงานจริง รวมทั้ง การให้ความเคารพต่อบุคคล สถานที่ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวดของสถานที่ ที่ได้เข้าไปให้บริการ ตลอดจนความปลอดภัยในการทำงานของทีมช่างเอ.ทีไอทีและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และพนักงานของสถานที่นั้นด้วย ปัจจุบัน เอ.ทีไอที ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้าง ร้าน และโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ

ชื่อจดทะเบียน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ทีไอที เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส

ที่ตั้งสำนักงาน  : 475 ซอยวัดภคินีนาถ ถนนราชวิถี เขตบางพลัด กทม.10700

เบอร์โทรศัพท์   : 082-491-2752, 086-783-3930

E-mail: sujira.atit@gmail.com

Web Site:  www.atitservice.com

Manager :   คุณสุจิรา  ลิ้มวิวัฒน์กุล      

 

 

Visitors: 11,286