ท่อระบายความร้อนเตา บ.ไอชิน เอ-ไอ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรส์

งานผลิต ติดตั้งท่อดักท์ EXHAUST ระบายความร้อนเตา

หน้างาน ไอชิน เอ-ไอ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรส์ 

รหัสสินค้า: 000037

ราคา: 6,500,000.00 บาท


งานผลิต พร้อมติดตั้งท่อดักท์ EXHAUST ระบายความร้อนอุตสาหกรรม จำนวนท่อระบายความร้อนเตา  10 ลายน์ ผลิตด้วยเหล็กดำหนา 2 มิลพร้อมเชื่อมประกอบ ใส่หน้าแปลนเหล็กฉากร้อยน๊อต พร้อมทำสีทนร้อน หน้างาน บจก. ไอชิน เอไอ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรส์ มูลค่างาน 6,500,000 บาท

 

   

 

Visitors: 14,612