ท่อระบายอากาศ (Exhaust) ของเครื่องจักรพิมพ์ บริษัท ปทุมเฟล็กซ์ จำกัด

งานผลิต ติดตั้งท่อระบายอากาศ (Exhaust) ของเครื่องจักรพิมพ์ บริษัท ปทุมเฟล็กซ์ จำกัด 

รหัสสินค้า: 000038
 
ราคาขึ้นอยู่กับขนาด และปริมาณของท่อ

รายละเอียด: งานท่อระบายความร้อน-กลิ่นเครื่องจักรพิมพ์ งานผลิตท่อดักท์Exhaust  โดยใช้วัสดุสังกะสีมาตรฐานตราสิงห์ เบอร์ 20 หนา 0.90 มิล ต่อท่อแบบหน้าแปลนดักท์เมทร้อยน๊อต ต่อท่อจากเครื่องพิมพ์ และต่อเข้ากับ Blower ส่วนท่อปล่องระบายกลิ่นจะใช้เป็นท่อดักท์สไปรัล Spiral Duct พร้อมทำชุด Support ในการรองรับท่อ และดึงท่อด้วยสลิง และเกลียวเร่งเพื่อยึดท่อระบาย 

  


Visitors: 14,612