งานท่อ Exhaust ห้องขัดมือ-ห้องขัดเครื่อง

งานท่อดักท์ Exhaust ห้องขัดมือ-ห้องขัดเครื่อง หน้างาน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

รหัสสินค้า: 000042

ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้

รายละเอียด:งานผลิต พร้อมติดตั้งท่อดักท์ Exhaust ห้องขัดมือ-ห้องขัดเครื่อง ผลิตท่อดักท์ด้วยสังกะสีแบบท่อดักท์สไปรัล ขนาด 12" พร้อมต่อท่อจากท่อเมนต์เดิมมาตามโต๊ะทำงานเป็นจุดๆตามการใช้งาน


Visitors: 18,556