ท่อระบายความร้อน ระบายกลิ่นกาว กลิ่นเคมี

งานผลิต พร้อมติดตั้งระบบท่อระบายความร้อน ระบายกลิ่นกาว เคมี หน้างาน บมจ.นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) 

รหัสสินค้า: 000050
 
รายละเอียด:งานผลิต พร้อมติดตั้งท่อดักท์ Exhaust ระบายกลิ่นกาว และสารเคมี ตัวท่อผลิตจากสังกะสี เบอร์ 22 ม้วนกลมเป็นท่อสไปรัล(ตามแบบ) ต่อท่อแบบหน้าแปลนเหล็กฉากร้อยน๊อต พร้อมติดตั้งตังพัดลมดูด Blower ของยี่ห้อ KRUGER จำนวน 2 ตัว พร้อมทำชุด Support เพื่อรองรับตัวท่อดักท์ พร้อมทำชุด Pat Form เพื่อรองรับตัว Blower 
 

   

 

Visitors: 18,556