งานผลิตติดตั้งท่อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง โรงส่งน้ำ-1 ปะปานครหลวง

งานผลิตติดตั้งท่อดักท์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง
โรงส่งน้ำ-1 ปะปานครหลวง 
 
รหัสสินค้า: 000044
 
ราคาขึ้นอยู่กับแบบแปลนของงาน
 
รายละเอียด: งานติดตั้งท่อดักท์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง และ งานรื้อถอน Cabinet Supply Fan ออก แล้วเปลี่ยน Support  ใหม่ตามแบบ (หน้างานโรงสูบส่งน้ำ การปะปานครหลวง (ประชาชื่น))

รายละเอียดงาน รื้อถอน Cabinet Supply Fan + Support  ของเดิมออก พร้อมติดตั้ง Cabinet Supply Fan + Support ของใหม่เข้าแทน โดยฐานรองทำจากเหล็กเต็ม มอก. พร้อมนำไปชุบกาวาไนล์ทั้งหมด พร้อมแก้ไขงานท่อดักท์ในส่วนด้านบนบริเวณหน้าเครื่อง Fiexible Duct  ส่วนเหนือ Fiexible Duct   

    

   

Visitors: 18,557